Organisation Örebro Basket

Ordförande/Sportchef: Stefan Johansson

070-485 49 40

Kansli: Kent Nyström

070-512 74 66

Team Manager: Ulrika Sundelin

070-679 50 51

Head Coach: Kari Hyvönen

 070-678 42 39

Besöks- och postadress:

Örebro Basket, Eyragatan 1, 702 25 Örebro

Pg 193287-0

Organisationsnummer 875003-1372