ÖREBRO BASKET PÅ FACEBOOK

Ordförande/Sportchef

Stefan Johansson

ecostefan@hotmail.com

070-485 49 40

Kansli

Kent Nyström

kent.nystrom@comhem.se

070-512 74 66

Team Manager

Ulrika Sundelin

Ulrika.sundelin@comhem.se

070-679 50 51

Besöks- och postadress:

Örebro Basket, Eyragatan 1, 702 25 Örebro

Pg 193287-0

Organisationsnummer 875003-1372